Anh Phi Công Ơi

Anh Phi Công Ơi

Lời bài hát Anh Phi Công Ơi

Đóng góp bởi

Anh phi công ơi anh bay lên trời
Anh nghiêng đôi cánh, cánh bóng gương soi
Anh vòng anh liệng bay lên xa vời
Anh vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Anh phi công ơi anh bay lên trời
Anh nghiêng đôi cánh, cánh bóng gương soi
Anh vòng anh liệng bay lên xa vời
Anh vòng anh liệng giữ yên bầu trời
Em thích bầu trời anh đang bay đó
Tối có ông trăng khi mờ khi tỏ
Mưa có cầu vồng ánh xanh ánh đỏ
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Mai đây em lớn em làm phi công
Bay cao hơn nữa anh ơi biết không
Em thích bầu trời anh phi công ơi
Em thích bầu trời anh phi công ơi