Anh Phải Làm Sao

Anh Phải Làm Sao

Lời bài hát Anh Phải Làm Sao

Đóng góp bởi

Làm sao anh
Yêu thương một người
đã không còn yêu anh
Như ngày nào
Đã không cần bên anh
Như ngày nào
Dường như
Ta chẳng quen
Làm sao anh
Quên đi một người
Với bao lời hứa
Trong tình yêu
Hứa trọn đời
Vẫn yêu mãi
Không hề cách xa
Dù có phôi pha
Là em em đó
Người biết không
đã cho lòng anh
Một vết thương
Vết thương
Giờ vẫn đau
Nỗi đau giờ
Vẫn chưa
Nguôi ngoai
Làm sao để xóa hết
Vết thương đang còn đây
Làm sao để xóa hết
Nỗi đau trong trái tim
Anh đang lạc lối đi
Anh đang phải cố quên
Quên đi người
Không cần anh nữa
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã ngủ quên
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã cố quên
Thôi thôi chỉ thế thôi
Dẫu biết không còn chi
Tại sao lòng
Cứ mãi khổ đau
Làm sao anh
Yêu thương một người
đã không còn yêu anh
Như ngày nào
Đã không cần bên anh
Như ngày nào
Dường như
Ta chẳng quen
Làm sao anh
Quên đi một người
Với bao lời hứa
Trong tình yêu
Hứa trọn đời
Vẫn yêu mãi
Không hề cách xa
Dù có phôi pha
Là em em đó
Người biết không
đã cho lòng anh
Một vết thương
Vết thương
Giờ vẫn đau
Nỗi đau giờ
Vẫn chưa
Nguôi ngoai
Làm sao để xóa hết
Vết thương đang còn đây
Làm sao để xóa hết
Nỗi đau trong trái tim
Anh đang lạc lối đi
Anh đang phải cố quên
Quên đi người
Không cần anh nữa
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã ngủ quên
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã cố quên
Thôi thôi chỉ thế thôi
Dẫu biết không còn chi
Tại sao lòng
Cứ mãi khổ đau
Làm sao để xóa hết
Vết thương đang còn đây
Làm sao để xóa hết
Nỗi đau trong trái tim
Anh đang lạc lối đi
Anh đang phải cố quên
Quên đi người
Không cần anh nữa
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã ngủ quên
Tại sao lại đánh thức
Vết thương đã cố quên
Thôi thôi chỉ thế thôi
Dẫu biết không còn chi
Tại sao lòng
Cứ mãi khổ đau
Thôi thôi chỉ thế thôi
Dẫu biết không còn chi
Tại sao lòng
Cứ mãi khổ đau