Anh Nhớ Em Nhiều

Anh Nhớ Em Nhiều

Lời bài hát Anh Nhớ Em Nhiều

Đóng góp bởi

Ngày đôi ta xa nhau
Anh làm bài thơ quá u buồn
Sầu thương bao đêm cay lòng mắt
Vì yêu em hôm nay
Bờ môi khô vẫn mong chờ
Người đi cho tim anh thẫn thờ
Buồn như hoa lá tàn phai xác xơ
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Xa rời câu thề xưa
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Ngày đôi ta xa nhau
Anh làm bài thơ
Nhớ thương người
Sầu thương bao đêm cay lòng mắt
Vì yêu em hôm nay
Bờ môi khô vẫn mong chờ
Người đi cho tim anh thẫn thờ
Buồn như hoa lá
Tàn phai xác xơ
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Xa rời câu thề xưa
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Anh nhớ em nhiều
Viết tiếp bài thơ tình
Viết tiếp bài thơ tình
Viết tiếp bài thơ tình
Nhớ em nhớ em
Ngày đôi ta xa nhau
Anh làm bài thơ quá u buồn
Sầu thương bao đêm cay lòng mắt
Vì yêu em hôm nay
Bờ môi khô vẫn mong chờ
Người đi cho tim anh thẫn thờ
Buồn như hoa lá tàn phai xác xơ
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Xa rời câu thề xưa
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Xa rời câu thề xưa
Anh không trách em sao nỡ quên
Quên uớc mơ ngày xưa
Anh thôi trách em nay đã xa
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều
Anh nhớ em nhiều