Anh Muốn Em Sống Sao (Thanh Gi.T - Daniel Mastro Remix)

Anh Muốn Em Sống Sao (Thanh Gi.T - Daniel Mastro Remix)

Lời bài hát Anh Muốn Em Sống Sao (Thanh Gi.T - Daniel Mastro Remix)

Đóng góp bởi

Từ sâu trong đôi mắt này
Anh hờ hững
Không như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây
Để anh vội đến
Và rồi vội đi
Phải chi anh thấu hiểu
Rằng em đã
Yêu anh rất nhiều
Nói đi anh người ơi
Giờ anh muốn em
Phải sống sao
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Em vẫn đứng đây
Chờ anh đi tìm
Lúc anh không còn ai hết
Hãy ở yên
Em sẽ đi kiếm
Bởi em yêu người vô cớ
Vì đã lỡ
Nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi
Giờ anh muốn em
Phải sống sao
Anh chỉ đến
Bên em lúc buồn
Vậy những ngày vui
Anh về nơi đâu
Anh chỉ đến
Bên em lúc say
Vì hết say
Anh đâu ở đây
Anh là ai
Đi qua chốn này
Còn em là ai
Trong cuộc đời anh đây
Nói đi anh người ơi
Vì sao anh nỡ
Yêu em như vậy
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Em vẫn đứng đây
Chờ anh đi tìm
Lúc anh không còn ai hết
Hãy ở yên
Em sẽ đi kiếm
Bởi em yêu người vô cớ
Vì đã lỡ
Nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi
Giờ anh muốn em
Phải sống sao
Anh chỉ đến
Bên em lúc buồn
Vậy những ngày vui
Anh về nơi đâu
Anh chỉ đến
Bên em lúc say
Vì hết say
Anh đâu ở đây
Anh là ai
Đi qua chốn này
Còn em là ai
Trong cuộc đời anh đây
Nói đi anh người ơi
Vì sao anh nỡ
Yêu em như vậy
Anh chỉ đến
Bên em lúc buồn
Vậy những ngày vui
Anh về nơi đâu
Anh chỉ đến
Bên em lúc say
Vì hết say
Anh đâu ở đây
Anh là ai
Đi qua chốn này
Còn em là ai
Trong cuộc đời anh đây
Nói đi anh người ơi
Vì sao anh nỡ
Yêu em như vậy