Anh Luôn Là Anh

Anh Luôn Là Anh

Lời bài hát Anh Luôn Là Anh

Đóng góp bởi

Nhiều lần gặp bé yêu đùa vui cùng ai
Lòng này chợt nhói đau vì đã yêu em
Này người tình dễ thương
Đừng xem tình yêu như đùa
Đừng cho tôi khóc với cô đơn
Đừng cho tôi con tim hờ hững
Đừng trách nhau khi ta còn nhau
Hãy đến tình đắm say
Mới thấy tình ngất ngây
Ấm áp trong vòng tay
Này người đẹp ơi chớ buồn
Đừng làm xa cách nhau
Ôm mối tình đau
Này người tình dấu yêu
Ngàn năm còn yêu
Trọn đời này ước mơ
Tình mãi như thơ
Này người tình dễ thương
Đừng xem tình yêu như đùa
Đừng cho tôi khóc với cô đơn
Đừng cho tôi con tim hờ hững
Này bé ơi anh luôn là anh
Nhiều lần gặp bé yêu đùa vui cùng ai
Lòng này chợt nhói đau vì đã yêu em
Này người tình dễ thương
Đừng xem tình yêu như đùa
Đừng cho tôi khóc với cô đơn
Đừng cho tôi con tim hờ hững
Đừng trách nhau khi ta còn nhau
Hãy đến tình đắm say
Mới thấy tình ngất ngây
Ấm áp trong vòng tay
Này người đẹp ơi chớ buồn
Đừng làm xa cách nhau
Ôm mối tình đau
Này người tình dấu yêu
Ngàn năm còn yêu
Trọn đời này ước mơ
Tình mãi như thơ
Này người tình dễ thương
Đừng xem tình yêu như đùa
Đừng cho tôi khóc với cô đơn
Đừng cho tôi con tim hờ hững
Này bé ơi anh luôn là anh
Hãy đến tình đắm say
Mới thấy tình ngất ngây
Ấm áp trong vòng tay
Này người đẹp ơi chớ buồn
Đừng làm xa cách nhau
Ôm mối tình đau
Này người tình dấu yêu
Ngàn năm còn yêu
Trọn đời này ước mơ
Tình mãi như thơ
Này người tình dễ thương
Đừng xem tình yêu như đùa
Đừng cho tôi khóc với cô đơn
Đừng cho tôi con tim hờ hững
Này bé ơi anh luôn là anh