Anh Là Người Có Lỗi

Anh Là Người Có Lỗi

Lời bài hát Anh Là Người Có Lỗi

Đóng góp bởi

Dẫu biết là thế mà đau một lần thôi
Dẫu biết cay đắng luôn có ở trong đời
Phải nói xa em cho dù còn nhung nhớ
Em ơi hãy hiểu cho lòng anh
Ước mong chi nhiều
Khi tình ai chẳng còn đâu
Níu kéo cũng chỉ mang niềm đau
Em nay rời xa rời xa khỏi tôi rồi
Yêu đương đâu còn chi hỡi người
Dẫu biết tình ai còn đâu như ngày xưa
Biết trước như thế
Đâu có ai mong chờ
Phải nói xa em cho dù còn nhung nhớ
Em ơi hãy hiểu cho lòng anh
Thôi thôi xin em
Xin em đừng trách chi
Trọn một đời này
Anh là người có lỗi
Dẫu có tiếc nuối
Năm tháng cũng phai màu
Em đi còn mãi những niềm đau
Thôi thôi xin em con tim giờ nát tan
Mong em xa anh
Vui bên một duyên mới
Dẫu biết như thế có lỗi với em nhiều
Xin em đừng trách cứ tình anh
Anh đây xin nhận lỗi cùng em
Ước mong chi nhiều
Khi tình ai chẳng còn đâu
Níu kéo cũng chỉ mang niềm đau
Em nay rời xa rời xa khỏi tôi rồi
Yêu đương đâu còn chi hỡi người
Dẫu biết tình ai còn đâu như ngày xưa
Biết trước như thế
Đâu có ai mong chờ
Phải nói xa em cho dù còn nhung nhớ
Em ơi hãy hiểu cho lòng anh
Thôi thôi xin em
Xin em đừng trách chi
Trọn một đời này
Anh là người có lỗi
Dẫu có tiếc nuối
Năm tháng cũng phai màu
Em đi còn mãi những niềm đau
Thôi thôi xin em con tim giờ nát tan
Mong em xa anh
Vui bên một duyên mới
Dẫu biết như thế có lỗi với em nhiều
Xin em đừng trách cứ tình anh
Anh đây xin nhận lỗi cùng em
Thôi thôi xin em
Xin em đừng trách chi
Trọn một đời này
Anh là người có lỗi
Dẫu có tiếc nuối
Năm tháng cũng phai màu
Em đi còn mãi những niềm đau
Thôi thôi xin em con tim giờ nát tan
Mong em xa anh
Vui bên một duyên mới
Dẫu biết như thế có lỗi với em nhiều
Xin em đừng trách cứ tình anh
Anh đây xin nhận lỗi cùng em