Anh Là Con Cua

Anh Là Con Cua

Lời bài hát Anh Là Con Cua

Đóng góp bởi

Anh Là Con Cua
Phi Bằng ft. Triệu Minh
Em thường hay nói đùa
thích nói anh là con cua
Tại vì sao em cứ
hay nói anh như vậy
Con cua thì có sao
cũng dễ thương thôi mà
Được làm một con cua của em
anh nguyện làm một con cua
Đôi lần anh rất buồn
có lúc anh thật cô đơn
Tại là do em đó
anh mới hay như vậy
Mong từng ngày sớm qua
ta sẽ vui chuyện trò
lại làm một con cua của em
để mãi luôn được em yêu
Anh là một con cua yêu
anh là một con cua lỳ
Nhưng em chớ lo gì
vì anh chẳng làm em đau
Anh có hai cái càng dài
anh sẽ không có kẹp người
Nhưng anh luôn mong muốn
mãi ôm em trong vòng tay anh
Anh là một con cua ngoan
anh là một con cua hiền
xin em chớ ưu phiền
tình yêu của anh Người ơi
Anh sẽ yêu suốt đời
và anh chỉ yêu có một người
Ta yêu nhau em nhé
bởi anh luôn muốn là con cua
mãi mãi bên nhau
Em thường hay nói đùa
thích nói anh là con cua
Tại vì sao em cứ
hay nói anh như vậy
Con cua thì có sao
cũng dễ thương thôi mà
Được làm một con cua của em
anh nguyện làm một con cua
Đôi lần anh rất buồn
có lúc anh thật cô đơn
Tại là do em đó
anh mới hay như vậy
Mong từng ngày
sớm qua ta sẽ vui chuyện trò
lại làm một con cua của em
để mãi luôn được em yêu
Anh là một con cua yêu
anh là một con cua lỳ
Nhưng em chớ lo gì
vì anh chẳng làm em đau
Anh có hai cái càng dài
anh sẽ không có kẹp người
Nhưng anh luôn mong muốn
mãi ôm em trong vòng tay anh
Anh là một con cua ngoan
anh là một con cua hiền
xin em chớ ưu phiền
tình yêu của anh Người ơi
Anh sẽ yêu suốt đời
và anh chỉ yêu có một người
Ta yêu nhau em nhé
bởi anh luôn muốn là con cua
mãi mãi bên nhau
Anh là một con cua yêu
anh là một con cua lỳ
Nhưng em chớ lo gì
vì anh chẳng làm em đau
Anh có hai cái càng dài
anh sẽ không có kẹp người
Nhưng anh luôn mong muốn
mãi ôm em trong vòng tay anh
Anh là một con cua ngoan
anh là một con cua hiền
xin em chớ ưu phiền
tình yêu của anh Người ơi
em sẽ yêu suốt đời
và em chỉ yêu có một người
Ta yêu nhau em nhé
bởi anh luôn muốn là con cua
mãi mãi bên nhau