Anh Không Thể Sống Thiếu Em

Anh Không Thể Sống Thiếu Em

Lời bài hát Anh Không Thể Sống Thiếu Em

Đóng góp bởi

Nhớ về em nhớ mỗi khi
Em cười làm cho
Anh lại càng nhớ em vô cùng
Nhớ những lúc em cứ hay
Dỗi hờn làm cho
Anh lại càng nhỡ em nhiều hơn
Có nhiều lúc thiếu vắng em
Bên cạnh thì con tim của
Anh mới thấu hiểu được
Có lẽ nếu không có em trong đời
Thì Anh sống cũng
Chẳng có ý nghĩa gì
Người ơi người ơi có biết lòng
Anh chỉ yêu mỗi em
Nguyện thề sẽ che chở em
Cho đến suốt cuộc đời
Anh chỉ cần em thấy vui
Anh chỉ muốn em hạnh phúc...
Chỉ muốn em sẽ mãi
Là của riêng Anh
Người ơi người ơi có biết
Mỗi ngày được trông thấy em
Được cùng sẽ chia sớt vui được
Lo lắng cho em
Anh không đòi hỏi gì hơn
Anh chỉ muốn em sẽ mãi...
Không bao giờ thấy cô đơn
Vì luôn có Anh
Nhớ về em nhớ mỗi khi
Em cười làm cho
Anh lại càng nhớ em vô cùng
Nhớ những lúc em cứ hay
Dỗi hờn làm cho
Anh lại càng nhỡ em nhiều hơn
Có nhiều lúc thiếu vắng em
Bên cạnh thì con tim của
Anh mới thấu hiểu được
Có lẽ nếu không có em trong đời
Thì Anh sống cũng
Chẳng có ý nghĩa gì
Người ơi người ơi có biết lòng
Anh chỉ yêu mỗi em
Nguyện thề sẽ che chở em
Cho đến suốt cuộc đời
Anh chỉ cần em thấy vui
Anh chỉ muốn em hạnh phúc...
Chỉ muốn em sẽ mãi
Là của riêng Anh
Người ơi người ơi có biết
Mỗi ngày được trông thấy em
Được cùng sẽ chia sớt vui được
Lo lắng cho em
Anh không đòi hỏi gì hơn
Anh chỉ muốn em sẽ mãi...
Không bao giờ thấy cô đơn
Vì luôn có Anh
Người ơi người ơi có biết lòng
Anh chỉ yêu mỗi em
Nguyện thề sẽ che chở em
Cho đến suốt cuộc đời
Anh chỉ cần em thấy vui
Anh chỉ muốn em hạnh phúc...
Chỉ muốn em sẽ mãi
Là của riêng Anh
Người ơi người ơi có biết
Mỗi ngày được trông thấy em
Được cùng sẽ chia sớt vui được
Lo lắng cho em
Anh không đòi hỏi gì hơn
Anh chỉ muốn em sẽ mãi...
Không bao giờ thấy cô đơn
Vì luôn có Anh
Anh không đòi hỏi gì hơn
Anh chỉ muốn em sẽ mãi...
Không bao giờ thấy cô đơn
Vì luôn có Anh