Anh Không Muốn Ra Đi

Anh Không Muốn Ra Đi

Lời bài hát Anh Không Muốn Ra Đi

Đóng góp bởi

*4
*3
*2
*1
Sao ta không hiểu cho nhau
Anh yêu em cũng vô bờ
Đợi chờ lạc bóng
thấy như cút côi
Bên em, anh rất vui
Chia tay thấy ngậm ngùi
Ra đi, anh lưu luyến
hình bóng em mà thôi
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
Đời anh vui nơi ấy
sống bên em qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
Đời anh vui nơi ấy
sống bên em
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
vi biet em vui nơi ấy
sống bên em
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
vi biet em vui nơi ấy
sống bên em
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
Đời anh vui nơi ấy
sống bên anh
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi...
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
vi biet em vui nơi ấy
sống bên anh
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi.
Dù bàn chân anh bước
mà hồn sao chẳng rời
vi biet em vui nơi ấy
sống bên anh
qua kiếp người
Hãy tin anh một lần
thế gian kia muôn trùng
Và rồi trong duyên kiếp
sẽ trọn đời ta có đôi...