Anh Đừng Đi

Anh Đừng Đi

Lời bài hát Anh Đừng Đi

Đóng góp bởi

Cô đơn mình em, về trên con đường khuya
Nhớ anh day dứt ngập lòng
Yêu thương ngày xưa, dìu em trong vòng tay
Mà nay riêng em lạnh giá.
Mưa đêm về qua, nhẹ trôi đi tình ta
Mất thêm năm tháng mặn nồng
Đôi tay vội xa, bờ môi hôn vội xa
Anh đành buông câu cách xa.
Để từng đêm trắng em luôn
Thầm mong anh quay trở về
Xoá trong em ngày qua buồn đau não nề
Chỉ biết xa anh lòng em càng thêm dại khờ
Chờ anh trong bao nỗi nhớ.
Thế mà anh mãi nơi phương trời
Nao chẳng hay nỗi lòng
Nước mắt em rơi đầy vơi bờ mi héo sầu
Có nhớ đến ân tình xưa xin anh quay về
Bên em ấm êm ban đầu.
Cô đơn mình em, về trên con đường khuya
Nhớ anh day dứt ngập lòng
Yêu thương ngày xưa, dìu em trong vòng tay
Mà nay riêng em lạnh giá.
Mưa đêm về qua, nhẹ trôi đi tình ta
Mất thêm năm tháng mặn nồng
Đôi tay vội xa, bờ môi hôn vội xa
Anh đành buông câu cách xa.
Để từng đêm trắng em luôn
Thầm mong anh quay trở về
Xoá trong em ngày qua buồn đau não nề
Chỉ biết xa anh lòng em càng thêm dại khờ
Chờ anh trong bao nỗi nhớ.
Thế mà anh mãi nơi phương trời
Nao chẳng hay nỗi lòng
Nước mắt em rơi đầy vơi bờ mi héo sầu
Có nhớ đến ân tình xưa xin anh quay về
Bên em hãy anh.
Em thầm mong anh quay trở về
Xoá trong em ngày qua buồn đau não nề
Chỉ biết xa anh lòng em càng thêm dại khờ
Chờ anh trong bao nỗi nhớ.
Thế mà anh mãi nơi phương trời
Nao chẳng hay nỗi lòng
Nước mắt em rơi đầy vơi bờ mi héo sầu
Có nhớ đến ân tình xưa xin anh quay về
Bên em ấm êm ban đầu.
Có nhớ đến ân tình xưa xin anh hãy quay về
Bên em nơi chốn này.