Anh Đến Thăm Em Đêm 30 (Xuân Phát Tài 10)

Anh Đến Thăm Em Đêm 30 (Xuân Phát Tài 10)

Lời bài hát Anh Đến Thăm Em Đêm 30 (Xuân Phát Tài 10)

Đóng góp bởi

Anh đến thăm em đêm ba mươi
Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi
Anh nói với người phu quét đường
Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em
Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết
Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hư vô
Rồi cũng phong ba rụng cùng mùa
Dòng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo mau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc tình đau
Tay em lạnh để cho tình mình ấm
Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
Sao giao thừa xanh trong đôi mắt ngoan
Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết
Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hư vô
Rồi cũng phong ba rụng cùng mùa
Dòng sông đêm
Hồn đen sâu thao thức
Ngàn vì sao mọc
Hay lệ khóc nhau
Đá buồn chết theo nhau
Ngày vực sâu
Rớt hoài xuống hư không
Cuộc tình đau
Anh đến thăm em đêm
Anh đến thăm em đêm ba mươi