Anh Đã Hiểu Tình Em

Anh Đã Hiểu Tình Em

Lời bài hát Anh Đã Hiểu Tình Em

Đóng góp bởi

Còn ngại ngùng gì,
Không dám yêu anh, em ơi
Dẫu đam mê,
đã vương đôi môi rồi
Người còn ngại ngần anh
Say đắm bao đóa hoa
Để trái tim ai lạnh giá.
Khi trao con tim đến cho anh
Rất mong được tình anh.
Để đời thôi xót xa
Em không như hoa,
Sẽ tàn úa theo tháng ngày
Cơn yêu đương này vĩnh viễn
Vì thế em mong ta xa nhau
Để lòng anh yêu thương em.
Một mai,
Trên đường đời đôi ngã
Hơn sống bên anh,
Nhưng lòng anh
Cứ mơ hoài bóng dáng khác.
Tim nhói đau
Dù nói với nhau câu chia tay,
Mà trong tâm tư nhau
Còn yêu đương,
Tuy không còn gặp gỡ.
Hơn sống bên nhau
Nhưng tình yêu
Sẽ tan vì bóng dáng khác.
Người ơi, anh đã hiểu lòng em!
Còn ngại ngùng gì,
Không dám yêu anh, em ơi!
Dẫu đam mê, đã
Vương đôi môi rồi
Người còn ngại ngần
Anh say đắm bao đóa hoa
Để trái tim ai lạnh giá.
Khi trao con tim đến cho anh
Rất mong được tình anh.
Để đời thôi xót xa
Em không như hoa,
Sẽ tàn úa theo tháng ngày
Cơn yêu đương này vĩnh viễn
Vì thế em mong ta xa nhau
Để lòng anh yêu thương em.
Một mai, trên đường đời đôi ngã
Hơn sống bên anh,
Nhưng lòng anh
Cứ mơ hoài bóng dáng khác.
Tim nhói đau
Dù nói với nhau câu chia tay,
Mà trong tâm tư nhau
Còn yêu đương,
Tuy không còn gặp gỡ.
Hơn sống bên nhau
Nhưng tình yêu
Sẽ tan vì bóng dáng khác.
Người ơi, anh đã hiểu lòng em!
Dù nói với nhau câu chia tay,
Mà trong tâm tư nhau
Còn yêu đương,
Tuy không còn gặp gỡ.
Hơn sống bên nhau
Nhưng tình yêu
Sẽ tan vì bóng dáng khác.
Người ơi, anh đã hiểu lòng em!