Anh Cũng Vậy Thôi

Anh Cũng Vậy Thôi

Lời bài hát Anh Cũng Vậy Thôi

Đóng góp bởi

Nếu như ngày đó
Anh với em
Không gặp nhau
Nếu như ngày đó
Không có mưa
Trên lối về
Nếu như ngày đó
Mình không bước
Chung con đường
Thì bây giờ đây
Anh sẽ
Không buồn đau
Nắm tay nhau lần cuối
Giây phút đôi ta
Biệt ly
Hãy ôm nhau lần cuối
Anh với em
Xa nhau rồi
Chúc em luôn hạnh phúc
Và luôn
Nở môi cười
Còn anh thì vẫn
Như thế yêu em
Mà thôi
Giờ em đi
Về nơi chốn đấy
Anh buồn đau trốn này
Gọi tên em
Lòng quặn đau
Lệ ướt
Mi sầu đêm thâu
Đường anh đi
Giờ đây chẳng có
Em cùng đi nữa rồi
Chỉ mong em
Ngày mai sẽ
Quay về
Nếu như ngày đó
Anh với em
Không gặp nhau
Nếu như ngày đó
Không có mưa
Trên lối về
Nếu như ngày đó
Mình không bước
Chung con đường
Thì bây giờ đây
Anh sẽ
Không buồn đau
Nắm tay nhau lần cuối
Giây phút đôi ta
Biệt ly
Hãy ôm nhau lần cuối
Anh với em
Xa nhau rồi
Chúc em luôn hạnh phúc
Và luôn
Nở môi cười
Còn anh thì vẫn
Như thế yêu em
Mà thôi
Giờ em đi
Về nơi chốn đấy
Anh buồn đau trốn này
Gọi tên em
Lòng quặn đau
Lệ ướt
Mi sầu đêm thâu
Đường anh đi
Giờ đây chẳng có
Em cùng đi nữa rồi
Chỉ mong em
Ngày mai sẽ
Quay về
Giờ em đi
Về nơi chốn đấy
Anh buồn đau trốn này
Gọi tên em
Lòng quặn đau
Lệ ướt
Mi sầu đêm thâu
Đường anh đi
Giờ đây chẳng có
Em cùng đi nữa rồi
Chỉ mong em
Ngày mai sẽ
Quay về
Chỉ mong sao
Ngày mai em
Sẽ quay về