Anh Cho Em Mùa Xuân

Anh Cho Em Mùa Xuân

Lời bài hát Anh Cho Em Mùa Xuân

Đóng góp bởi

Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vịn ngọn cây.
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá.
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi...
Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng xa xanh mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa...
Anh cho em mùa xuân
Trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt
Giải đất hiền chim hót
Mái nhà xinh kề nhau...
Anh cho em mùa xuân
Đường hoa vào phố nhỏ
Nhạc chan hòa đây đó.
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Rung nắng vàng ban mai...
Anh cho em mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vịn ngọn cây.
Anh cho em mùa xuân
Mùa xuân này tất cả
Lộc non vừa trẩy lá.
Lời thơ thương cõi đời
Bầy chim lùa vạt nắng
Trong khói chiều chơi vơi...
Đất mẹ gầy cỏ lúa
Đồng xa xanh mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió
Thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa
Trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh
Cát trắng bờ quê xưa...
Anh cho em mùa xuân
Trẻ nô đùa khắp trời
Niềm yêu đời phơi phới
Bàn tay thơm sữa ngọt
Giải đất hiền chim hót
Mái nhà xinh kề nhau...
Anh cho em mùa xuân
Đường hoa vào phố nhỏ
Nhạc chan hòa đây đó.
Tình yêu non nước này
Bài thơ còn xao xuyến
Rung nắng vàng ban mai...
Anh cho em mùa xuân
Anh cho em mùa xuân....
Nhạc thơ... tràn muôn lối...