Anh Chỉ Là Hình Bóng Của Người Khác

Anh Chỉ Là Hình Bóng Của Người Khác

Lời bài hát Anh Chỉ Là Hình Bóng Của Người Khác

Đóng góp bởi

Thà cứ nói ra hết
cho không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết
cho không còn gì vấn vương
Thời gian trôi vừa qua
anh chỉ là hình bóng của
Của ai mà anh không hề hay biết
Làm sao cho vơi bớt đi
những tiếng yêu hôm nào
Làm sao cho vơi bớt đi
những giọt lệ đắng cay
Tình yêu không đổi thay
nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh anh không còn
tin em nữa đâu hỡi em
Cuộc tình buồn thì không ai muốn
giờ trách ai khi không còn yêu
Chỉ trách ta sao mau vội tin
vào những gì em nói
Nói thật nhiều để rồi quên hết
những tháng năm đôi ta gần nhau
Tuy kề bên nhưng trái tim
em không thuộc về anh
Làm sao nói hết những
nhói đau trong lòng của anh
Làm sao nói hết những
ngày tháng qua của chúng ta
Làm sao tin trong tình yêu
bao ngày qua không như anh đã mơ
Thà cứ nói ra hết
cho không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết
cho không còn gì vấn vương
Thời gian trôi vừa qua
anh chỉ là hình bóng của
Của ai mà anh không hề hay biết
Làm sao cho vơi bớt đi
những tiếng yêu hôm nào
Làm sao cho vơi bớt đi
những giọt lệ đắng cay
Tình yêu không đổi thay
nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh anh không còn
tin em nữa đâu hỡi em
Cuộc tình buồn thì không ai muốn
giờ trách ai khi không còn yêu
Chỉ trách ta sao mau vội tin
vào những gì em nói
Nói thật nhiều để rồi quên hết
những tháng năm đôi ta gần nhau
Tuy kề bên nhưng trái tim
em không thuộc về anh
Làm sao nói hết những
nhói đau trong lòng của anh
Làm sao nói hết những
ngày tháng qua của chúng ta
Làm sao tin trong tình yêu
bao ngày qua không như anh đã mơ
Thà cứ nói ra hết
cho không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết
cho không còn gì vấn vương
Thời gian trôi vừa qua
anh chỉ là hình bóng của
Của ai mà anh không hề hay biết
Làm sao cho vơi bớt đi
những tiếng yêu hôm nào
Làm sao cho vơi bớt đi
những giọt lệ đắng cay
Tình yêu không đổi thay
nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh anh không còn
tin em nữa đâu hỡi em
Thà cứ nói ra hết cho
không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết cho
không còn gì vấn vương
Thời gian trôi vừa qua
anh chỉ là hình bóng của
Của ai mà anh không hề hay biết
Làm sao cho vơi bớt đi
những tiếng yêu hôm nào
Làm sao cho vơi bớt đi
những giọt lệ đắng cay
Tình yêu không đổi thay
nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh anh không còn
tin em nữa đâu hỡi em