Anh Chấp Nhận Là Người Đến Sau

Anh Chấp Nhận Là Người Đến Sau

Lời bài hát Anh Chấp Nhận Là Người Đến Sau

Đóng góp bởi

Từ khi yêu em đời anh
Chuốt lấy bao nhiêu buồn phiền
Từ khi anh yêu em
Là đời anh biết nềm khỗ đau
Nhìn thấy em bên người ta
Anh chua xót trong lòng
Cố dấu nước mắt để vơi niềm đau
Đời không ai như là anh
Quá ngu ngơ yêu dại khờ
Làm một kẽ đến sau
Chấp nhận tất cã vì em
Nào phãi anh không nhận ra
Anh đã quá sai lầm
Nhưng yêu em anh biết phãi làm sao
Dù anh biết trong lòng em
Anh là người đến sau mà thôi
Và con tim em từ lâu
Đã có hình bóng khác
Dù em sống không hạnh phúc
Nhưng em vẫn yêu người ta
Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói
Vì anh chỉ yêu mình em
Nên anh đành chấp nhận mà thôi
Tình yêu anh trao về em
Mãi mãi là tuyệt đối
Từng giây phút bên cạnh em
Anh chỉ mong em được vui
Vì yêu em anh chấp nhận
Làm người đến sau
Từ khi yêu em đời anh
Chuốt lấy bao nhiêu buồn phiền
Từ khi anh yêu em
Là đời anh biết nềm khỗ đau
Nhìn thấy em bên người ta
Anh chua xót trong lòng
Cố dấu nước mắt để vơi niềm đau
Đời không ai như là anh
Quá ngu ngơ yêu dại khờ
Làm một kẽ đến sau
Chấp nhận tất cã vì em
Nào phãi anh không nhận ra
Anh đã quá sai lầm
Nhưng yêu em anh biết phãi làm sao
Dù anh biết trong lòng em
Anh là người đến sau mà thôi
Và con tim em từ lâu
Đã có hình bóng khác
Dù em sống không hạnh phúc
Nhưng em vẫn yêu người ta
Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói
Vì anh chỉ yêu mình em
Nên anh đành chấp nhận mà thôi
Tình yêu anh trao về
Em mãi mãi la tuyệt đối
Từng giây phút bên cạnh em
Anh chỉ mong em được vui
Vì yêu em anh chấp nhận
Làm người đến sau
Dù anh biết trong lòng em
Anh là người đến sau mà thôi
Và con tim em từ lâu
Đã có hình bóng khác
Dù em sống không hạnh phúc
Nhưng em vẫn yêu người ta
Xót xa anh nhìn em lòng đau nhói
Vì anh chỉ yêu mình em
Nên anh đành chấp nhận mà thôi
Tình yêu anh trao về em
Mãi mãi là tuyệt đối
Từng giây phút bên cạnh em
Anh chỉ mong em được vui
Vì yêu em nên anh chấp nhận
Làm người đến sau
Từng giây phút bên cạnh em
Anh chỉ mong em được vui
Vì yêu em nên anh chấp nhận
Làm người đến sau