Lời bài hát Anh Cần Em

Đóng góp bởi

Đừng giận hờn nữa nhé em
Vì điều đó chỉ làm cho anh và em
Khoảng cách đã xa
Giờ càng xa hơn
Thì bên nhau còn
Cảm giác yêu thương gì không
Thật lòng mình rất yêu nhau
Mà tại sao ngày qua
Em nỡ hững hờ
Nếu không còn yêu
Hãy nói với anh người ơi
Dù lời nói làm nát tan lòng anh
Thật lòng yêu em người ơi
Có biết không em
Đừng bỏ anh mà đi
Khi trái tim em biết là
Anh không thể xa em
Cũng không thể yêu ai
Thôi thì em cứ dối gian
Anh dù không còn yêu
Chỉ cần em luôn kề bên
Mà thôi dẫu trái tim em
Thuộc về ai anh vẫn chấp nhận
Vì yêu là như thế hay
Bởi anh dại khờ
Anh không cần
Quan tâm điều đó là chi
Bởi anh cần em
Đừng giận hờn nữa nhé em
Vì điều đó chỉ làm cho anh và em
Khoảng cách đã xa
Giờ càng xa hơn
Thì bên nhau còn
Cảm giác yêu thương gì không
Thật lòng mình rất yêu nhau
Mà tại sao ngày qua
Em nỡ hững hờ
Nếu không còn yêu
Hãy nói với anh người ơi
Dù lời nói làm nát tan lòng anh
Thật lòng yêu em người ơi
Có biết không em
Đừng bỏ anh mà đi
Khi trái tim em biết là
Anh không thể xa em
Cũng không thể yêu ai
Thôi thì em cứ dối gian
Anh dù không còn yêu
Chỉ cần em luôn kề bên
Mà thôi dẫu trái tim em
Thuộc về ai anh vẫn chấp nhận
Vì yêu là như thế hay
Bởi anh dại khờ
Anh không cần
Quan tâm điều đó là chi
Bởi anh cần em
Thật lòng yêu em người ơi
Có biết không em
Đừng bỏ anh mà đi
Khi trái tim em biết là
Anh không thể xa em
Cũng không thể yêu ai
Thôi thì em cứ dối gian
Anh dù không còn yêu
Chỉ cần em luôn kề bên
Mà thôi dẫu trái tim em
Thuộc về ai anh vẫn chấp nhận
Vì yêu là như thế hay
Bởi anh dại khờ
Anh không cần
Quan tâm điều đó là chi
Bởi anh cần em
Anh không cần
Quan tâm điều đó là chi
Bởi anh cần em