Anh Cần Có Em

Anh Cần Có Em

Lời bài hát Anh Cần Có Em

Đóng góp bởi

Xin em đừng đi
Đừng rời xa anh nhé em
Trái tim này còn đong đầy
Bao niềm thương bao khát khao
Người ơi xin em đừng đi
Đừng rời xa anh nhé em
Hãy giữ lại một mối tình vẹn nguyên
Anh luôn cần em
Cần được em yêu đắm say
Nếu anh còn một ước nguyện
Anh vẫn mong luôn có em
Người ơi anh luôn cần em
Cần được em trao ước mơ
Vắng em thì lòng anh như đã chết
Vì trái tim này ôi quá
Yêu em thiết tha
Và ước mong rằng ta sẽ
Không hề cách xa
Chân tình anh dành cho riêng em
Mãi thôi, trong đời không một ai
Thay thế được em.
Này hỡi em người yêu dấu
Xin em hứa đi
Ngàn kiếp sau dù mưa nắng
Vui buồn có nhau
Anh và em từ đây như mây với trời
Muôn đời không còn chi
Cách chia đôi mình
Xin em đừng đi
Đừng rời xa anh nhé em
Trái tim này còn đong đầy
Bao niềm thương bao khát khao
Người ơi xin em đừng đi
Đừng rời xa anh nhé em
Hãy giữ lại một mối tình vẹn nguyên
Anh luôn cần em
Cần được em yêu đắm say
Nếu anh còn một ước nguyện
Anh vẫn mong luôn có em
Người ơi anh luôn cần em
Cần được em trao ước mơ
Vắng em thì lòng anh như đã chết
Vì trái tim này ôi quá
Yêu em thiết tha
Và ước mong rằng ta sẽ
Không hề cách xa
Chân tình anh dành cho riêng em
Mãi thôi, trong đời không một ai
Thay thế được em.
Này hỡi em người yêu dấu
Xin em hứa đi
Ngàn kiếp sau dù mưa nắng
Vui buồn có nhau
Anh và em từ đây như mây với trời
Muôn đời không còn chi
Cách chia đôi mình
Vì trái tim này ôi quá
Yêu em thiết tha
Và ước mong rằng ta sẽ
Không hề cách xa
Chân tình anh dành cho riêng em
Mãi thôi, trong đời không một ai
Thay thế được em.
Này hỡi em người yêu dấu
Xin em hứa đi
Ngàn kiếp sau dù mưa nắng
Vui buồn có nhau
Anh và em từ đây như mây với trời
Muôn đời không còn chi
Cách chia đôi mình