Ân Tình Xứ Nghệ

Ân Tình Xứ Nghệ

Lời bài hát Ân Tình Xứ Nghệ

Đóng góp bởi

Xứ Nghệ ân tình răng
Mà thương mà nhớ
Từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ
Nét đẹp quê mình
Trong điệu ví câu ca
Vẫn còn mãi đây
Một xứ Nghệ đất học
Một xứ Nghệ nên thơ
Người ơi có về miền tây quê tôi
Mà xem đất chuyển đổi
Thay bao cuộc đời
Người ơi có về thành vinh hôm nay
Dừng chân ngắm cảnh
Quê hương ngày mới
Biển gọi hè hỡi bạn mình ơi
Về Cửa Lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ
Câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như
Câu ví giận thương
Xứ Nghệ ân tình răng
Mà thương mà nhớ
Từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ
Nét đẹp quê mình
Trong điệu ví câu ca
Vẫn còn mãi đây
Một xứ Nghệ đất học
Một xứ Nghệ nên thơ
Người ơi có về miền tây quê tôi
Mà xem đất chuyển đổi
Thay bao cuộc đời
Người ơi có về thành vinh hôm nay
Dừng chân ngắm cảnh
Quê hương ngày mới
Biển gọi hè hỡi bạn mình ơi
Về Cửa Lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ
Câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như
Câu ví giận thương
Rằng yêu nhau nhớ
Câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau
Như câu hát người ơi
Rằng thương nhau nhớ
Câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau
Như câu hát ân tình