Ân Tình Đánh Mất

Ân Tình Đánh Mất

Lời bài hát Ân Tình Đánh Mất

Đóng góp bởi

Ân Tình Đánh Mất
Lâm Vũ
Có bao đôi tình nhân yêu nhau thật lòng
Được đến bên nhau bình yên
hạnh phúc như đôi ta
Tiếng yêu thương ngày xưa
ôi quá mặn nồng
Hạnh phúc ở trong tầm tay
mà không nắm giữ
Để chén đắng trên bờ môi
nuốt ân hận này
Người đã xa ta rồi
Em ra đi trong màn mưa nước mắt
Trong phũ phàng đắng cay ê chề
Bao tiếng yêu ngày xưa đã hết
Tại vì chính anh người ơi
Ngày đó anh cuồng si ngày đó anh dại điên
Chạy theo những nỗi đam mê tầm thường
Ngày đó anh phụ em ruồng rẫy ân tình xưa
U mê lao vào tăm tối
Giờ biết đi về đâu? Tình đã xa tầm tay
Giọt tình kia đã đổ vỡ sao cho đành
Ngàn đóa hoa phù du nào có đâu bằng em?
Mất đi yêu thương mới biết ân tình
Có bao đôi tình nhân yêu nhau thật lòng
Được đến bên nhau bình yên
hạnh phúc như đôi ta
Tiếng yêu thương ngày xưa
ôi quá mặn nồng
Hạnh phúc ở trong tầm tay
mà không nắm giữ
Để chén đắng trên bờ môi
nuốt ân hận này
Người đã xa ta rồi
Em ra đi trong màn mưa nước mắt
Trong phũ phàng đắng cay ê chề
Bao tiếng yêu ngày xưa đã hết
Tại vì chính anh người ơi
Ngày đó anh cuồng si ngày đó anh dại điên
Chạy theo những nỗi đam mê tầm thường
Ngày đó anh phụ em ruồng rẫy ân tình xưa
U mê lao vào tăm tối
Giờ biết đi về đâu? Tình đã xa tầm tay
Giọt tình kia đã đổ vỡ sao cho đành
Ngàn đóa hoa phù du nào có đâu bằng em?
Mất đi yêu thương mới biết ân tình
Ngày đó anh cuồng si ngày đó anh dại điên
Chạy theo những nỗi đam mê tầm thường
Ngày đó anh phụ em ruồng rẫy ân tình xưa
U mê lao vào tăm tối
Giờ biết đi về đâu? Tình đã xa tầm tay
Giọt tình kia đã đổ vỡ sao cho đành
Ngàn đóa hoa phù du nào có đâu bằng em?
Mất đi yêu thương mới biết ân tình
Mất đi yêu thương
mới biết ân tình