Ăn Tết Miền Tây (New Version)

Ăn Tết Miền Tây (New Version)

Lời bài hát Ăn Tết Miền Tây (New Version)

Đóng góp bởi

Trót mê mùi rượu đế miền tây Nhắm với chuột đồng nướng mọi là bao say Dân xứ miền tây có gì thì nhậu nấy Tánh nết thiệt ngay vẹn nghĩa đong đầy yah Trót thương người con gái miền tây Thướng nét môi hồng má đỏ hây hây Hương tóc mạ non thẹn thùng quai nón Thương tiếng ai hò ngày tuổi trăng non Nắng xuân sang em hồng đôi má Sợ dòng người vội vã cứ xen ngang duyên phận chúng ta Chắc ra giêng anh sẽ cùng ba má Mang sính lễ trầu cau sang nhà em ngỏ chuyện sui gia. Xuân đưa duyên đưa lối Sống bên nhau cả đời Trần gian này còn ai tốt hơn anh đâu người ấy ơi. Em năm nay đôi tám Chú ba lăm rất hạp Người gật đầu liền đi, Ta hợp quá còn gì Chắc năm này ăn tết miền tây Thương quá thương gồi biết phải làm sao đây Anh sẽ học thêm cấy cày giăng lưới Anh sẽ trồng thêm giàn mướp dây bầu Chỉ cần mình sớm tối cùng nhau Cay đắng vất vả có là chi đâu Đem trái bần non nấu đọt bông bí Chua cũng thành ngọt là trọn đời mình keo son.     Xuân đưa duyên đưa lối Sống bên nhau cả đời Trần gian này còn ai tốt hơn anh đâu người ấy ơi. Em năm nay đôi tám chú ba lắm rất hạp Người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy Nắng xuân sang em hồng đôi má Sợ dòng người vội vã cứ xen ngang duyên phận chúng ta Chắc ra giêng anh sẽ cùng ba má Mang sính lễ trầu cau sang nhà em ngỏ chuyện sui gia. -------- Xuân đưa duyên đưa lối Sống bên nhau cả đời Trần gian này  còn ai tốt hơn anh đâu người ấy ơi. Em năm nay đôi tám chú ba lắm rất hạp Người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy Chắc chắc năm này ăn tết miền tây Thương quá thương rồi biết phải làm sao đây Anh sẽ học thêm cấy cày giăng lưới Anh sẽ trồng thêm giàn mướp dây bầu Sớm  sớm tới ngày nên lễ thành đôi qua tháng qua ngày lắm kẻ săm soi Lúa chín để lâu chẳng mọt thì cũng mối Cưới gấp cưới liền để tránh chuyện lôi thôi       ========= xuân đưa duyên đưa lối Sống bên nhau cả đời Trần gian còn ai tốt hơn anh đâu người ấy ơi. Em năm nay đôi tám chú bá lăm rất hạp Người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy   Em năm nay đôi tám chú ba lăm rất hạp Người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy người gật đầu liền đi, cho ngày cưới vu quy