Lời bài hát Ăn Năn

Đóng góp bởi

Ngày mình yêu nhau
Hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng
Hai đứa xa nhau
Đời buồn không em
Biết mộng xưa chẳng thành
Em tin không phải mình mà
Vì đời chia rẽ
Chiều buồn trên mi hai đứa
Giữa cơn hè đi
Yêu thương kéo dài ngày
Hai đứa chia tay
Một lần bên nhau
Cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
Là dấu buồn ăn năn
Sóng gió cuốn tới lúc
Tình yêu mất rồi
Đam mê đi hoang
Trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu còn
Lăn qua trái tim
Ngày xưa cho đến sâu
Tình yêu luôn đớn đau
Nước mắt nuối tiếc trải đầy
Trong đáy hồ
Ưu tư anh mang theo
Vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm
Về khơi thêm vết đau
Ngày vui sao quá mau
Ngày buồn sao quá dài
Ngày mình yêu nhau hai đứa
Cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ tình yêu
Chiếc khăn tang
Đường trần đêm đêm
Mắt buồn trong tủi hờn
Lang thang trên lối mòn
Vì đời không tô son
Ngày mình yêu nhau
Hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng
Hai đứa xa nhau
Một lần bên nhau cũng
Làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
Là dấu buồn ăn năn
Sóng gió cuốn tới lúc
Tình yêu mất rồi
Đam mê đi hoang
Trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu còn
Lăn qua trái tim
Ngày xưa cho đến sâu
Tình yêu luôn đớn đau
Nước mắt nuối tiếc trải đầy
Trong đáy hồ
Ưu tư anh mang theo
Vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm
Về khơi thêm vết đau
Ngày vui sao quá mau
Ngày buồn sao quá dài
Ngày mình yêu nhau hai đứa
Cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ tình yêu
Chiếc khăn tang
Đường trần đêm đêm
Mắt buồn trong tủi hờn
Lang thang trên lối mòn
Vì đời không tô son
Ngày mình yêu nhau
Hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng
Hai đứa xa nhau
Một lần bên nhau cũng
Làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
Là dấu buồn ăn năn
Một lần bên nhau cũng
Làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này
Là dấu buồn ăn năn