Ai Thấu Ai Đau

Ai Thấu Ai Đau

Lời bài hát Ai Thấu Ai Đau

Đóng góp bởi

Hãy nhìn lại xem anh và em ai yêu ai thật lòng mọi việc anh mong giờ mọi thứ diễn ra trong đau lòng đã không còn như ngày xưa tay trong tay vui cười đùa thắm thiết ngay lúc này tay rời tay buông tay Bầu trời đêm nay đang lặng yên hay anh đang rất say đượm màu chua cay để mọi thứ chưa kịp tỏ bày biết cùng ai đây thì đoạn đường thật dài và có lắm khi buồn đau rơi nước mắt biết thế nào vì con tim anh đã trót hư hao Ai thấu ai đau ngày gặp nhau hiểu nhau đâu dễ dàng thật là khó khăn để mình cùng ngồi tựa bờ vai hẹn thề tương lai nhưng sao câu phận duyên nay bẽ bàng Ai đúng ai sai giờ đành phải dường lối ngưng lại vì em đã trót yêu một ai thế thay anh rồi khiến anh đau buồn quá lòng nay chẳng thể nào nguôi. Em buông tay xem như quên hết trong cơn say anh nào đâu biết Bầu trời đêm nay đang lặng yên hay anh đang rất say đượm màu chua cay để mọi thứ chưa kịp tỏ bày biết cùng ai đây thì đoạn đường thật dài và có lắm khi buồn đau rơi nước mắt biết thế nào vì con tim anh đã trót hư hao Ai thấu ai đau ngày gặp nhau hiểu nhau đâu dễ dàng thật là khó khăn để mình cùng ngồi tựa bờ vai hẹn thề tương ai nhưng sao câu phận duyên nay bẽ bàng Ai đúng ai sai giờ đành phải dường lối ngưng lại vì em đã trót yêu một ai thế thay anh rồi khiến anh đau buồn quá lòng nay chẳng thể nào nguôi. Ai thấu ai đau ngày gặp nhau hiểu nhau đâu dễ dàng thật là khó khăn để mình cùng ngồi tựa bờ vai hẹn thề tương ai nhưng sao câu phận duyên nay bẽ bàng Ai đúng ai sai giờ đành phải dường lối ngưng lại vì em đã trót yêu một ai thế thay anh rồi khiến anh đau buồn quá lòng nay chẳng thể nào nguôi. Buông đôi tay e quên đi hết trong cơn say anh nào đâu biết được là em đã có ai