999 Đóa Hoa Hồng (Remix)

999 Đóa Hoa Hồng (Remix)

Lời bài hát 999 Đóa Hoa Hồng (Remix)

Đóng góp bởi

Vắng em chiều nay
Áng mây nhẹ theo gió bay
Vương vấn đâu đây
Điệu buồn nhung nhớ giăng đầy
Nắng đã nhạt phai
Trên con đường
Nghiêng bóng dài
Anh mãi yêu em
Trong kỷ niệm
Bóng trăng ngày xưa
Với khung trời anh ước mơ
Vẫn đứng bơ vơ
Một mình đơn bóng
Mong chờ
Tuyết rơi mùa đông
Tiễn em về trong giá băng
Cho.. anh mãi đơn côi
Người tình ơi
Vườn hồng ngày xưa
Đã úa tàn
Con tim khổ đau đã héo mòn
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
Chôn đi bao nhiêu
Những ước mọng
Mãi sống với những kỷ niệm
Tuyệt vời
Mãi sống với ước mơ
Yêu em mà thôi...
Bóng trăng ngày xưa
Với khung trời anh ước mơ
Vẫn đứng bơ vơ
Một mình đơn bóng
Mong chờ
Tuyết rơi mùa đông
Tiễn em về trong giá băng
Cho anh mãi đơn côi
Người tình ơi
Vườn hồng ngày xưa
Đã úa tàn
Con tim khổ đau đã héo mòn
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
Chôn đi bao nhiêu
Những ước mọng
Mãi sống với những kỷ niệm
Tuyệt vời
Mãi sống với ước mơ
Yêu em mà thôi...
Vườn hồng ngày xưa
Đã úa tàn
Con tim khổ đau đã héo mòn
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng,
Chôn đi bao nhiêu
Những ước mong
Mãi sống với những kỷ niệm
Tuyệt vời
Mãi sống với ước mơ
Yêu em mà thôi...
Mãi sống với những kỷ niệm
Tuyệt vời
Mãi sống với ước mơ
Yêu em mà thôi...