3 Phút

3 Phút

Lời bài hát 3 Phút

Đóng góp bởi

My daddy told me it’s hard in the industry Khó là khi mỗi sáng tỉnh giấc lại thấy ai đã cướp chỗ mình Khó là khi từng câu viết ra lại cứ phải quan tâm người ta nghĩ gì còn đâu chỗ đứng? Còn đâu chỗ đứng? When i’m only seventeen, trying to do only what i want to I’m stuck in the growing generation compared to the already-good generation Mọi thứ cũng chỉ đi theo một quy luật ai hơn ai sẽ được biết sau một ván bài I don’t wanna play No no bỏ qua những tính toán I’m not good at math please don’t make me play No no thật khó để lớn lên dưới bao nhiêu cái bóng đã quá quen và đôi khi giữa sân chơi này cũng chẳng nên quá bon chen và bài hát này chỉ dài 3 phút vậy thôi cho bao tâm tư ngày đêm trở trăn tìm kiếm một cái tên mọi người Rồi ai cũng sẽ phải lớn lên thôi đừng lảng tránh những thứ ở trước mắt ta mọi người Rồi ai cũng sẽ phải lớn lên thôi đừng cạnh tranh với ai, chỉ ta với ta Ey it's hard to tell what's real and what's not in the industry Ai cũng có điều muốn được nói nhưng cứ phải đeo thêm vài chiếc mặt nạ chẳng dám trở nên khác biệt Chẳng dám để bản thân được nhìn thấy đằng trước thì cứ nói vậy, đằng sau lại phải nói những điều khác Then what's the point? Chạy theo những hào nhoáng to be a cliché Rồi sớm ai cũng sẽ biết it’s not the best way, touché stop saying that you wanna see the old me Điều gì đã qua cũng đã đến lúc cho qua đi i’m not eleven years old no more not the same girl you know no more and the only way to survive is to dive in against the current . Thật khó để lớn lên dưới bao nhiêu cái bóng đã quá quen và đôi khi giữa sân chơi này cũng chẳng nên quá bon chen và bài hát này chỉ dài 3 phút vậy thôi cho bao tâm tư ngày đêm trở trăn tìm kiếm một cái tên mọi người Rồi ai cũng sẽ phải lớn lên thôi đừng lảng tránh những thứ ở trước mắt ta mọi người Rồi ai cũng sẽ phải lớn lên thôi đừng cạnh tranh với ai Chỉ ta với ta And time will answer that question in the interview