Lời bài hát 3:1

Đóng góp bởi

Vùi trong mớ giấy tiền
Là những anh em, mày, tao ah
Vì ngày sau đến và
Cướp nhau đi thật xa mất rồi
Đời như hóa thạch, 65 triệu năm và
Dòng thời gian khó có thể mà
Dắt ta quay về như ban đầu
Mẹ ăn uống gì
Lấy cho con về thêm một phần
Mặt trời lấp ló trên cao
Vượt quá tầm tay vừa xa vừa gần
Là anh em thì
Nhớ để tao, đồ ngon nha
Và ngày hôm sau giờ này
Nhắc tao mang hàng trên tuyệt vời
Và tao đang bơi trong đống đồ mới giặt
Một mớ mang phơi
Ngoài trời đang rơi giọt mưa
Như có được cớ sang chơi
Sao tao mãi như đi dò
Việc gì đó khó để làm
Sao tao bán được nghệ thuật
Nếu vậy thì nó có thể nhàm
Tao muốn giữ mọi chuyện
Tuổi tự tiện, chuỗi sự kiện
Và đánh giá về bản thân mình
Trong những buổi tự nguyện
Tao không chắc là mình có đủ
Cả tai, mắt, mũi, miệng
Những người như tao còn chật vật
Trong con đường tắt ở Bùi Viện
Cơm sườn trứng coi chừng sướng
Trời vừa tối đã bừng sáng
Kho rượu ngưng không cần bán
Để dành đong đưa theo từng tháng
Có tiếng quạt xin miếng nhạc
Khanh Nhỏ, Đinh Tiến Đạt
Tao biết mình sắp phải đi chuyến dài
Vì tại sao tao phải cứ cống hiến hoài
Có một phút giây hạnh phúc
Sau những bài nhạc mới
Đó là tiếng mẹ gọi
Đi lên ăn cơm Đạt ơi
Đi lên ăn cơm Đạt ơi
Vùi trong mớ giấy tiền
Là những anh em, mày, tao ah
Vì ngày sau đến và
Cướp nhau đi thật xa mất rồi
Đời như hóa thạch, 65 triệu năm và
Dòng thời gian khó có thể mà
Dắt ta quay về như ban đầu
Mẹ ăn uống gì
Lấy cho con về thêm một phần
Mặt trời lấp ló trên cao
Vượt quá tầm tay vừa xa vừa gần
Là anh em thì
Nhớ để tao, đồ ngon nha
Và ngày hôm sau giờ này
Nhắc tao mang hàng trên tuyệt vời
Những điều tao muốn khi đó
Thì ra rơi sâu trong bản ngã
Nó như là những món nợ
Mà tao chưa bao giờ đúng hạn trả
Kim, mộc, thủy, thổ
Và người bạn mạng hỏa
Không chờ tao thư giãn đã
Xô tao loạng choạng ngã
Vườn cây trăm nghìn vạn lá
Không tình trạng cả hình dạng giả
Và giá mà bên được mẹ già
Nhìn bom đạn thả
Mùa hoa rạng rỡ
Hoa vàng nở chưa tàn lá
Trong thâm tâm tao muốn mọi người
Một cuộc sống hết sức nhàn nhã
Không phải đốt thêm vàng mã
Không phải chạy vì hàng hóa
Tao chỉ chạy theo những làn gió
Không để bù đầu vì quảng bá
Tao là phóng viên quảng cáo
Tao là giáo viên giảng Hóa
Tao nghe báo tin là sóng
Nhưng thuyền chưa về được cảng cá
Ngày mai tới, tương lai mới
Lại phải đeo theo bảng giá
Và nếu mai tao thành cát bụi
Về Tản Đà là một tản đá
Bất cứ ai cũng đã có
Khủng hoảng đó khiến lơ đãng quá
Khủng hoảng đó khiến lơ đãng quá
Vùi trong mớ giấy tiền
Là những anh em, mày, tao ah
Vì ngày sau đến và
Cướp nhau đi thật xa mất rồi
Đời như hóa thạch, 65 triệu năm và
Dòng thời gian khó có thể mà
Dắt ta quay về như ban đầu
Mẹ ăn uống gì
Lấy cho con về thêm một phần
Mặt trời lấp ló trên cao
Vượt quá tầm tay vừa xa vừa gần
Là anh em thì
Nhớ để tao, đồ ngon nha
Và ngày hôm sau giờ này
Nhắc tao mang hàng trên tuyệt vời