Lời bài hát 2 + 1 = 0

Đóng góp bởi

Biết làm gì
Khi có hai người yêu mình
Nỡ sao đành
Em không muốn ai đau
Vì ai cũng tốt
Cũng yêu em thật lòng
Cũng khiến cho em thầm yêu.
Thế gian này
Đâu thiếu người để yêu
Cớ sao lòng tôi
Chỉ biết yêu em?
Mà đâu nào có anh
Tôi đây cũng vậy,
Trót lỡ yêu chung một người.
Cớ sao từng người
Không đến lúc cô đơn trước kia
Thì giờ đây
Em phải đâu bận lòng,
Yêu ai và quên
Khi đứng giữa hai người,
Thật lòng em không biết
Phải làm sao?!
Nếu em là một ai khác,
Nếu như không có anh
Thì hai ta đâu có ai buồn phiền.
Chung nhau lời yêu thương
Chung nhau nỗi giận hờn,
Giờ thì chẳng có ai được chi.
Cớ sao từng người không đến
Lúc cô đơn trước kia,
Thì giờ đây
Em phải đâu bận lòng.
Thôi em đành ra đi
Để khỏi thấy ai buồn
Để không ai
Mang nỗi hờn ghen.
Sao không là một ai khác
Nếu như không có em
Thì cả ba đâu có ai muộn phiền.
Bao nhiều lời yêu thương
Bao ước mơ hôm nào
Giờ còn lại nỗi đau của ba người.
Biết làm gì
Khi có hai người yêu mình
Nỡ sao đành
Em không muốn ai đau
Vì ai cũng tốt
Cũng yêu em thật lòng
Cũng khiến cho em thầm yêu.
Thế gian này
Đâu thiếu người để yêu
Cớ sao lòng tôi
Chỉ biết yêu em?
Mà đâu nào có anh
Tôi đây cũng vậy,
Trót lỡ yêu chung một người.
Cớ sao từng người
Không đến lúc cô đơn trước kia
Thì giờ đây
Em phải đâu bận lòng,
Yêu ai và quên
Khi đứng giữa hai người,
Thật lòng em không biết
Phải làm sao?!
Nếu em là một ai khác,
Nếu như không có anh
Thì hai ta đâu có ai buồn phiền.
Chung nhau lời yêu thương
Chung nhau nỗi giận hờn,
Giờ thì chẳng có ai được chi.
Cớ sao từng người không đến
Lúc cô đơn trước kia,
Thì giờ đây
Em phải đâu bận lòng.
Thôi em đành ra đi
Để khỏi thấy ai buồn
Để không ai
Mang nỗi hờn ghen.
Sao không là một ai khác
Nếu như không có em
Thì cả ba đâu có ai muộn phiền.
Bao nhiều lời yêu thương
Bao ước mơ hôm nào
Giờ còn lại nỗi đau của ba người.
Cớ sao từng người không đến
Lúc cô đơn trước kia,
Thì giờ đây
Em phải đâu bận lòng.
Thôi em đành ra đi
Để khỏi thấy ai buồn
Để không ai
Mang nỗi hờn ghen.
Sao không là một ai khác
Nếu như không có em
Thì cả ba đâu có ai muộn phiền.
Bao nhiều lời yêu thương
Bao ước mơ hôm nào
Giờ còn lại ....
Nỗi đau..... của ba người.