1996 Nobita to Ginga Chō Tokkyū『Watashi Naka no Ginga』

1996 Nobita to Ginga Chō Tokkyū『Watashi Naka no Ginga』