12 Con Giáp

12 Con Giáp

Lời bài hát 12 Con Giáp

Đóng góp bởi

Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ ghê
Đứng đầu chú Tí bé ti
Rồi đằng sau là chú Sửu to đùng
Vừa la vừa gầm là bác Dần ta
Trên mái nhà cậu Mão lim dim
Nằm hong nắng ấy a thật lười
Ông Thìn thì trên trời
Phun nước làm mưa
Tị thì sợ quá trốn trên nóc nhà
Chú Ngọ đi khắp phương trời
Nên anh Mùi giận quá ra đi
Bé Thân đừng nhăn nhó lăng xăng
Cô Dậu đi trước rối bời
Chị Tuất nói lời vang xa
Anh Hợi đi cuối
Cái đuôi ngắn ngắn vẫy ra vẫy vào
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ kỳ
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ ghê
Đứng đầu chú Tí bé ti
Rồi đằng sau là chú Sửu to đùng
Vừa la vừa gầm là bác Dần ta
Trên mái nhà cậu Mão lim dim
Nằm hong nắng ấy a thật lười
Ông Thìn thì trên trời
Phun nước làm mưa
Tị thì sợ quá trốn trên nóc nhà
Chú Ngọ đi khắp phương trời
Nên anh Mùi giận quá ra đi
Bé Thân đừng nhăn nhó lăng xăng
Cô Dậu đi trước rối bời
Chị Tuất nói lời vang xa
Anh Hợi đi cuối
Cái đuôi ngắn ngắn vẫy ra vẫy vào
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ kỳ
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ ghê
Đứng đầu chú Tí bé ti
Rồi đằng sau là chú Sửu to đùng
Vừa la vừa gầm là bác Dần ta
Trên mái nhà cậu Mão lim dim
Nằm hong nắng ấy a thật lười
Ông Thìn thì trên trời
Phun nước làm mưa
Tị thì sợ quá trốn trên nóc nhà
Chú Ngọ đi khắp phương trời
Nên anh Mùi giận quá ra đi
Bé Thân đừng nhăn nhó lăng xăng
Cô Dậu đi trước rối bời
Chị Tuất nói lời vang xa
Anh Hợi đi cuối
Cái đuôi ngắn ngắn vẫy ra vẫy vào
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ kỳ
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ kỳ
Mười hai năm một vòng quay
Mười hai bạn có cái tên lạ kỳ