10 Năm Đợi Chờ

10 Năm Đợi Chờ

Lời bài hát 10 Năm Đợi Chờ

Đóng góp bởi

Mười năm rồi
Anh xa em
Như chim xanh
Quên tổ tội tình
Mười năm rồi
Em bơ vơ
Ôm trong lòng
Niềm thương nỗi nhớ.
Một người đi
Quên nẽo về
Người tình ơi
Sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi
Vẫn chờ tin anh
Cho buồn tuổi xanh.
Mười năm rồi
Anh loanh quanh
Vui say trong
Câu hát nụ cười
Tình yêu đầu
Anh buông trôi
Đi theo lời
Thề non hẹn biển.
Giờ còn đâu
Bao lời thề
Đã thành mây
Bay không về
Nay trong đời
Chỉ còn em thôi
Ơi... người tình ơi.
Hôm nao anh về
Chiều nghiêng bóng xế
Đường quanh co
Dù quanh co cũng có lối về
Lối đi về
Ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó.
Mười năm qua
Như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây
Nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm
Hình bóng vu vơ
Chân lạc loài
Chân bước ngu ngơ.
Tình yêu nào
Đưa chân anh
Thôi loanh quanh
Quay trở về nhà
Tình yêu đầu
Em cho anh
Chưa một lần
Thề non hẹn biển.
Mà tình yêu
Sao vẫn đầy
Lòng thuỷ chung
Em vẫn chờ
Anh bây giờ
Chỉ còn em thôi
Hỡi người tình... ơi.....
Mười năm rồi
Anh xa em
Như chim xanh
Quên tổ tội tình
Mười năm rồi
Em bơ vơ
Ôm trong lòng
Niềm thương nỗi nhớ.
Một người đi
Quên nẽo về
Người tình ơi
Sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi
Vẫn chờ tin anh
Cho buồn tuổi xanh.
Mười năm rồi
Anh loanh quanh
Vui say trong
Câu hát nụ cười
Tình yêu đầu
Anh buông trôi
Đi theo lời
Thề non hẹn biển.
Giờ còn đâu
Bao lời thề
Đã thành mây
Bay không về
Nay trong đời
Chỉ còn em thôi
Ơi... người tình ơi.
Hôm nao anh về
Chiều nghiêng bóng xế
Đường quanh co
Dù quanh co cũng có lối về
Lối đi về
Ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó.
Mười năm qua
Như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây
Nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm
Hình bóng vu vơ
Chân lạc loài
Chân bước ngu.. ngơ.
Tình yêu nào
Đưa chân anh
Thôi loanh quanh
Quay trở về nhà
Tình yêu đầu
Em cho anh
Chưa một lần
Thề non hẹn biển.
Mà tình yêu
Sao vẫn đầy
Lòng thuỷ chung
Em vẫn chờ
Anh bây giờ
Chỉ còn em thôi
Hỡi người tình... ơi.....
Anh bây giờ
Chỉ còn em thôi
Hỡi người tình... ơi.....
Anh bây giờ
Chỉ còn em thôi
Hỡi người tình... ơi.....
Anh bây giờ
Chỉ còn em thôi
Hỡi người tình... ơi.....