Zoku 'Touken Ranbu -Hanamaru-' Utayomi Sono Ichi (Hana Maruin no Hi no Moto de / Ten to Koyomi)

Zoku 'Touken Ranbu -Hanamaru-' Utayomi Sono Ichi (Hana Maruin no Hi no Moto de / Ten to Koyomi)