Yakusoku shite yo Issho da yo!

Yakusoku shite yo Issho da yo!