Tuyệt Đỉnh Song Ca (Vòng Lộ Diện) - Team Noo Phước Thịnh, Minh Tuyết

Tuyệt Đỉnh Song Ca (Vòng Lộ Diện) - Team Noo Phước Thịnh, Minh Tuyết