Tôi Vẫn Yêu Em Như Vậy / 我还是一样爱你 (Single)

Tôi Vẫn Yêu Em Như Vậy / 我还是一样爱你 (Single)