Tiếng Hát Yên Nhiên, Vol.3: Những Tuyệt Phẩm Của Nhạc Sĩ Trúc Phương

Tiếng Hát Yên Nhiên, Vol.3: Những Tuyệt Phẩm Của Nhạc Sĩ Trúc Phương