Thúy Nga Music Box 40: Quỳnh Vi, Diễm Sương, Myra Trần, MC Ngọc Hân

Thúy Nga Music Box 40: Quỳnh Vi, Diễm Sương, Myra Trần, MC Ngọc Hân