Thúy Nga Music Box 26: Lệ Thu, Phương Hồng Quế, Trần Thái Hòa

Thúy Nga Music Box 26: Lệ Thu, Phương Hồng Quế, Trần Thái Hòa