Shinsetsu Samurai Spirits: Bushido Retsuden CD2 No.1

Shinsetsu Samurai Spirits: Bushido Retsuden CD2 No.1