Sài Gòn & Bolero: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly

Sài Gòn & Bolero: Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly