Nỗi Đau Ngự Trị (Remix) (Single)

Nỗi Đau Ngự Trị (Remix) (Single)