Người Lái Đò Sang Sông - Tuyển Tập Ca Khúc Của Nhạc Sĩ Ngô Duy Thanh

Người Lái Đò Sang Sông - Tuyển Tập Ca Khúc Của Nhạc Sĩ Ngô Duy Thanh