Mainichi Climax / Soshite, Gunjo ni Toketeiku

Mainichi Climax / Soshite, Gunjo ni Toketeiku