Konna Sekai, Shiritakunakatta.

Konna Sekai, Shiritakunakatta.