Konna Sekai, Shiritakunakatta. (Limited Edition)

Konna Sekai, Shiritakunakatta. (Limited Edition)