"Issun Saki wa Yami, Issun Saki wa Hikari Donaruka wa Jibun Shidai da." to Itta Motokare no Ushiro ni Watashi wa Hakarishirenai Yami wo Mita.