Hashirihajimeta bakari no Kimi ni/Teardrops

Hashirihajimeta bakari no Kimi ni/Teardrops