Geudaen Naui Sarang Naneun Geudae Sarang (그댄 나의 사랑 나는 그대 사랑)

Geudaen Naui Sarang Naneun Geudae Sarang (그댄 나의 사랑 나는 그대 사랑)