Chinjufu ni Chakunin Shita Kedo Shitsumon Aru?

Chinjufu ni Chakunin Shita Kedo Shitsumon Aru?