Cả Một Đời Của Người, Tôi Chỉ Mượn Một Đoạn Đường / 你的一生我只借一程

Cả Một Đời Của Người, Tôi Chỉ Mượn Một Đoạn Đường / 你的一生我只借一程