Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style

Bokutachi wa Hitotsu no Hikari / Future style